Installasjon av Turbo

Viktig å tenke på ved installasjon av turbo

Forsøk alltid å finne årsaken til hvorfor din turbo har blitt skadet, slik at du ikke får samme skaden på din nye turbo. Kontroller at du har min. 12v/24v spenning på bilmotor. Om ikke kan du få feil på turbostyring og sensorer (motor verdier). Husk at en turbo ikke har noen metallisk lagerkontakt (adskilt med en oljefilm), og vil fungere i mange år om den har rett oljetrykk og rein olje. Følger du våre tips, råd og monteringsanvisninger, kan det hjelpe deg i å unngå å få nye skader.

Kontroller nøye alle lufttrykks slanger og rør for gnagsår og skader inklusiv ladeluftkjøler, slik at  du ikke har eller får lufttrykk lekkasje. Har du gummislanger (nitril), bytt disse helst til silikon (med minst 4 lags cord). Inspiser turboaggregatets olje flens (nippel/banjo) med de planede anlegg- og flensoverflater for merker, skader og smuss, slik at du ikke får oljelekkasje. Det er ikke uvanlig med turboskade (lager) på grunn av lavt eller ustabilt oljetrykk, som kan oppstå med for lavt oljenivå, eller reduksjon i olje rør/slanger som kan gi trykkfall.

Bytt alltid olje og oljefilter!

1. Motorolje, oljefilter, drivstoffilter og luftfilter (effektluftfilter rengjøres). Bruk bare motorolje som er for turbomotorer (som klarer høye temperaturer og som ikke kokser eller koker). Bland ikke motorolje uten at du er sikker på optimal smøre og kjølefunksjon (kontroller med oljeselskap/motor eller bil leverandør).

2. Igjensatt drivstoffilter (til og med delvis) kan gi redusert drivstoffmengde (under full belastning) og dette innebærer i sin tur feil i prestasjon og forbrenningstemperatur, med stor risiko for andre skader (også turbo).

3. Bruk alltid nye og godkjente pakninger til turboaggregatet. Pakningsmasse får ikke brukes for oljetilkobling til turbo, da overskuddet kan komme inn og tette oljekanalene på turboen. Eksospakningsmassen kan med fordel brukes på eksos ut fra turboaggregatet. På visse motorer der oljetilførselsrør/smørerør går nær den vamre eksos/eksosmanifold og/eller har liten diameter, bør dette røret alltid byttes og isoleres. Ved uklarheter, kontakt leverandøren eller ring oss.

1. Tapp ut motoroljen (helst varm motor).

2. Kvalitetsfilter er meget viktig for rett åpningstrykk for oljefilterets "by-pass" (overtrykks funksjon".

3. Installer turboaggregatet på motorens manifold. Dra til alle muttere og bolter som holder turboaggregatet på plass etter motorprodusents instruksjoner.

4. Fyll opp turboaggregatets oljeinnløp med ren motorolje før tilkobling av olje tilførsel (dra fast etter punkt 5.)

5. Kjør startmotoren uten tenning, eller hold inne stoppen (diesel), for å få fram olje til turboaggregatet for å fylle motorens oljekanaler og olje til turboaggregat. Koble deretter oljerøret og fortsatt kjør på startmotoren til oljetrykkslampen slukkes og deretter ytterligere 5-10 sekunder.

6. Varmkjør motoren fra tomgang opp til 1500-2000 rpm (halvparten ved store dieselmotorer som har maks 2-3000 rpm). 

7. Stopp motoren kontroller oljenivå, og fyll på det som mangler (filter og kanaler).

8. Gjør en forsiktig prøvekjøring uten spesiell belastning, og kontroller lekkasje av motorolje, drivstoff, vann, luft og eksos. Kontroller og etterstram alle muttere, bolter og slangeklemmer.

9. Rus aldri en kald turbomotor før full motortemperatur er oppnådd. Kald motorolje kan gi høye trykk og dårlig smøring av turboaggregatet. Oljefilterets papirmembran kan også sprekke, grunnen er for høyt oljetrykk og/eller så kan "by-pass" funksjonen i oljefilteret åpnes og slippe inn partikler til turboen og motor.

For å opprettholde lang levetid på din turbomotor bør du være nøye med å bytte olje og oljefilter i samsvar med motorinstruksjonene (helst oftere med dagens lange service intervall). Bruk beste kvalitet på filter og olje, og bytt gjerne oljefilter en gang ekstra.

 

NB! Vår erfaring i dag har vist at (moderne) lavtviskose multigrade motoroljer ikke gir tilfredsstillende demping av turboens aksel ved dens egensvingningsområde (4-7 frekvensområder/egensvingninger). Videre har vi samtidig registrert mye koksing ved bruk av fullsyntetisk motorolje. Helt til sist anbefaler vi, halv- eller semisyntetisk motorolje, med lav viskositet av kjent fabrikat.

Følger du disse instruksjonene over kommer motor og turbo til å fungere i mange år. Kontakt oss gjerne om du har spørsmål eller er usikker på noe. e-post: info@turboservice.no eller tlf: 35 51 10 99